Ga naar de inhoud
24 juni 2019 • Nieuws

Overheden schimmig over AVG-verwerkingsregisters

Overheden zijn weinig transparant over hun verwerkingsregisters onder de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Uit onderzoek door de Open State Foundation (OSF) blijkt dat slechts één vijfde haar verwerkingsregister openbaar heeft gemaakt.

import189-Datalek_Illustratie_Banner_2

Recht op controle

Verwerkingsregisters kunnen burgers inzicht geven op de omgang met hun persoonsgegevens. Onder meer moet controleerbaar welke persoonsgegevens zijn verwerkt, voor welk doel die zijn verwerkt, met wie de gegevens gedeeld kunnen worden, wie verantwoordelijk is voor de beveiliging van de gegevens en hoe lang de gegevens worden opgeslagen. De registers hoeven niet per se openbaar te zijn, maar moeten door Autoriteit Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd.

Geweigerd

Bij de inventarisatie door de OSF onder ministeries, provincies en gemeenten ontvingen de onderzoekers 246 registers. Soms werden verzoeken botweg geweigerd, of gaf een overheid te kennen dat het verwerkingsregister nog een work in progress is en daarom nog niet gedeeld kon worden. Van de ontvangen registers bleek maar liefst twee derde niet compleet te zijn. Ook is de huidige stand van zaken rondom de verwerkingsregisters een rommeltje doordat bijna elke overheid de registers op een andere manier vormgeeft.

‘Overheden bang om op hun falie te krijgen’

‘De verwerkingsregisters zijn heel nieuw voor overheden, dus men was best bang om gehoor te geven aan onze verzoeken’, vertelt Tom Kunzler, adjunct-directeur van de Open State Foundation. ‘Omdat overheden bang zijn op hun falie te krijgen als ze nog niet alles goed hebben geregeld, hebben we van een aantal gemeenten en provincies tegenwerking ondervonden. Ik vind het feit dat er geen openheid wordt gegeven erger dan dat iets nog niet af is.’

Lees verder op Binnenlandsbestuur.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.