Ga naar de inhoud
23 januari 2023 • Nieuws

Periodieke giften & de AVG

Het is voor giftgevers mogelijk giften aan goede doelen af te trekken bij hun aangifte inkomstenbelasting, daarmee kost de gift de gever minder. De Belastingdienst heeft voor deze periodieke giften een modelovereenkomst opgesteld, die door veel goede doelen wordt gebruikt.

Collecteren

De modelovereenkomst Periodieke gift van de Belastingdienst

Op de overeenkomst Periodieke giften wordt een aantal persoonsgegevens uitgevraagd. Vanwege deze uitvraag van persoonsgegevens is de AVG van toepassing. De schenker moet op de overeenkomst onder andere naam, adres, woonplaats en bankrekeningnummer invullen.

Ook wordt het BSN nummer van de gever hierop uitgevraagd. Het BSN nummer is voor de AVG geen bijzonder persoonsgegeven, maar is wel een zeer (fraude) gevoelig persoonsgegeven. Zeker in combinatie met de handtekening die op het formulier staat.

Zoals op andere verwerkingen moeten goede doelen dus ook voor periodieke giften voldoen aan onder andere:

  • Informeren van de betrokkene
  • Hanteren van bewaartermijnen
  • Nemen van technische en organisatorische maatregelen

Informeren

Het goede doel kan de gever informeren over deze verwerking via het privacy statement. Ook de Belastingdienst refereert op haar beurt naar het privacy statement. Zij is immers, net als het goede doel, ook verwerkingsverantwoordelijke.

Bewaartermijnen

Het goede doel moet een passende bewaartermijn hebben voor de overeenkomsten.

Technische en organisatorische maatregelen

Mede gezien het BSN nummer dat op het formulier staat, moet het goede doel passende maatregelen nemen. Het verwerken van persoonsgegevens voor een periodieke gift dient ook opgenomen te worden in het verwerkingenregister van het goede doel.

Vragen?

Wilt u meer weten over periodieke giften en hoe u hier AVG compliant mee kunt omgaan? Neem dan contact op met Leontien Daum.

Voor specifieke vragen of opmerkingen van belastingtechnische aard: kijk altijd op belastingdienst.nl of neem contact op met de Belastingdienst.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.