Ga naar de inhoud
3 juli 2024 • Nieuws

Plannen van Meta voor AI training met gebruikersdata on hold

Meta kondigde in mei plannen aan om Instagram- en Facebookberichten van gebruikers te gaan gebruiken als traingingsdata voor AI-functies binnen de apps. De plannen zijn echter voorlopig on hold gezet, door inmenging van de Ierse toezichthouder op de plannen van Meta. Meta zegt hier zelf over: “Op basis van feedback van regelgevende instanties vertragen we de wijziging aan onze kant met betrekking tot het gebruik van je informatie om de AI bij Meta te ontwikkelen en te verbeteren.”

Het is dus nog even afwachten of en op welke manier de plannen van Meta alsnog worden uitgevoerd. Maar wat wil Meta nu eigenlijk precies gaan doen? Mag dat zomaar van de AVG? En hoe kunt u alsnog bezwaar maken tegen het gebruik van uw foto’s en berichten? In dit artikel geven we u alle antwoorden.

ai-7111802_1280

Wat wil Meta gaan doen?

Meta geeft aan dat ze de gebruikersdata willen gebruiken voor het ontwikkelen van generatieve AI-ervaringen. Er worden verschillende tools ontwikkelt, waaronder in ieder geval Llama (taalmodel om menselijke taal te begrijpen en genereren, vergelijkbaar met ChatGPT), tools die afbeeldingen kunnen genereren en de Meta AI assistent (intelligente virtuele assistent ontwikkeld door Meta die natuurlijke taal begrijpt en reageert om gebruikers te helpen met verschillende taken en informatie).

Mag dat zomaar? We hebben toch de AVG?

Meta moet aan alle vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Dat betekent onder andere dat Meta transparant moet zijn over de verwerkingen en dat Meta een grondslag moet hebben voor het verwerken van de persoonsgegevens.

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens waarop Meta zich beroept, is het gerechtvaardigd belang. Meta schrijft hierover: “In de Europese regio en het Verenigd Koninkrijk werken we op basis van gerechtvaardigde belangen om persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken die zijn opgenomen in openbaar beschikbare en gelicentieerde bronnen om AI bij Meta te ontwikkelen en te verbeteren.”

Voor een beroep op het gerechtvaardigd belang, is een uitgebreide belangenafweging vereist. Daarbij moeten de belangen van Meta (het ontwikkelen en verbeteren van AI) worden afgewogen tegen de belangen van de gebruikers. Wanneer Meta dat op de juiste manier doet en wanneer de uitkomst is dat de belangen van Meta zwaarder wegen dan de belangen van gebruikers, dan mag Meta de gegevens verwerken. Wanneer Meta géén beroep kan doen op de grondslag van het gerechtvaardigd belang, dan hebben ze ook nog de optie om gebruikers toestemming te vragen voor het gebruik van hun data voor het trainen van modellen.

Door privacy deskundigen worden overigens wel vraagtekens gezet bij deze afweging door Meta. Meta geeft zelf aan wél overtuigd te zijn van de houdbaarheid van deze juridische basis voor de verwerkingen. Informatie van lokale gebruikers is volgens Meta cruciaal om gebruikers de beste experience te kunnen geven, omdat hierdoor relevante informatie over lokaal taalgebruik, trending topics, geografie en cultuur in het model verwerkt kan worden. Meta geeft aan dat indien de modellen niet worden getraind op lokale data, de modellen regionale nuances niet zullen begrijpen.

Kan ik nog bezwaar maken tegen het gebruik van mijn foto’s voor de training van Meta’s AI modellen?

Doordat Meta zich beroept op het “gerechtvaardigd belang”, hebben gebruikers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor de training van AI modellen. Er zijn al diverse handleidingen gepubliceerd over hoe u bezwaar kunt maken via Instagram en Facebook. Wanneer iemand bezwaar maakt, moet Meta een afweging maken tussen de gerechtvaardigde belangen van Meta zelf, en de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene. Meta heeft bij het RTL nieuws aangegeven dat alle bezwaren uit Nederland zullen worden goedgekeurd.

Nu de plannen on hold staan, lijkt het niet meer mogelijk te zijn om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw data. Als Meta zich na het onderzoek van de Ierse toezichthouder blijft beroepen op het gerechtvaardigd belang, kunt u straks alsnog steeds bezwaar maken tegen het gebruik van uw data. Meta zegt hierover: “We houden je op de hoogte voordat we beginnen met het gebruik van je informatie en laten je weten hoe je je rechten om bezwaar te maken kunt uitoefenen.” We raden u dus aan om de privacy updates van Meta goed in de gaten te houden, zodat u op tijd bezwaar kunt maken.

Overigens kunt u in de toekomst ook ná de eventuele datum dat het beleid zou gaan werken, nog bezwaar maken tegen het gebruik van uw data. Artikel 21 van de AVG geeft namelijk aan dat de betrokkene “te allen tijde” het recht heeft om bezwaar te maken. Meta moet de verwerking van de persoonsgegevens dan staken. Het is in de praktijk wel de vraag in hoeverre reeds verwerkte data in een model nog ‘terug te halen’ zijn, wanneer het model er al op getraind is. Daarom raden wij aan om zo snel mogelijk bezwaar te maken, als u niet wil dat uw data voor de AI modellen wordt gebruikt.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.