De problemen deden zich voor in het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied worden gecontroleerd, het N.SIS II-systeem. De overtredingen die door de Autoriteit Persoonsgegevens werden geconstateerd, zaten vooral in het feit dat niet alle medewerkers van de Nationale Politie die toegang hebben tot dit N.SIS II-systeem ongelimiteerd alle politiegegevens mogen inzien. “Daarom moet de Nationale Politie regelmatig en proactief controleren wie welke informatie heeft ingezien”, stelt het AP in een verklaring.

De AP heeft inmiddels geconstateerd dat de Nationale Politie op dit punt voldoende verbeteringen heeft doorgevoerd, waardoor de Nationale Politie volgens de AP voldoet aan ‘de last onder dwangsom’.

Lees verder op AGconnect.nl