Het zou om 6 miljoen records gaan. De personen in kwestie hadden hier geen weet van en zijn ook niet door het bedrijf geïnformeerd. “Daardoor heeft de gegevensbeheerder hen de kans ontnomen om hun rechten uit te oefenen”, aldus de Urzad Ochrony Danych Osobowych, de Poolse privacytoezichthouder. Die legde het bedrijf een boete op van omgerekend 220.000 euro.

Lees verder op security.nl