Ga naar de inhoud
11 oktober 2022 • Nieuws

President VS tekent decreet ter bescherming van data Europese burgers

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een decreet getekend waarin staat dat de privacy van Europeanen beter beschermd moet worden tegen eventueel misbruik door inlichtingendiensten. Het is nu aan de Europese Commissie om te bepalen of het pact voldoet aan de eisen.

Privacy_ssl-2890762_1920

Het presidentiële decreet draagt de Amerikaanse overheid op om bepaalde maatregelen te nemen tegen het gebruik van data van Europese burgers, zo blijkt uit een persbericht. Zo mogen Amerikaanse inlichtingendiensten als de NSA voortaan alleen overzees werken wanneer dit ‘vooraf gedefinieerde nationale veiligheidsdoelen’ heeft. Ook moeten zij de privacy en burgerlijke rechten van eventuele subjecten waarborgen, ongeacht de nationaliteit of woonplaats van diegene. Het is daarbij belangrijk dat door inlichtingendiensten uitgevoerde acties ook volgens Europese wetgevingen toegestaan is.

Om dit te handhaven stelt Biden voor om twee lagen van onafhankelijke toetsing in te richten, waar eventuele slachtoffers van privacyschending terechtkunnen. Allereerst gaat een Civil Liberties Protection Officer na of eventuele rechten of regels geschonden zijn. Wanneer Europese of Amerikaanse wetten geschonden zijn wordt hier een bindende sanering bepaald.

Daarnaast wordt er een Data Protection Review Court samengesteld bestaande uit onafhankelijke ‘rechters’ van buiten de Amerikaanse overheid. Hier wordt getoetst of de beslissingen van de CLPC terecht waren. Ook de beslissingen van dit orgaan zijn bindend; inlichtingendiensten moeten zich dus aan eventuele terechtwijzingen van de twee controlelagen houden. Naar verwachting duurt het nog een half jaar voordat de uiteindelijke overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten getekend wordt.

De stappen die Biden met het decreet neemt zijn een antwoord op lange onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Initieel werd er een streep door het Privacy Shield gezet waardoor er geen datatransfer naar de VS meer toegestaan was. Het Europese Hof van Justitie stelde dat dit data-uitwisselingsverdrag tussen de EU en de VS in strijd was met Europese wetten. Begin dit jaar werd een nieuw framework voorgesteld voor dergelijke uitwisseling van data, bekend als Privacy Shield 2.0. Het decreet dat Biden heeft ondertekend zou volgens de Amerikaanse overheid nu inderdaad aansluiten op de vereisten van de Europese Unie.

Bron: tweakers.net


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.