“HR-afdelingen beschikken over zeer gevoelige personeelsinformatie en
juist HR-professionals zouden daarom als een van de eerste in de
organisatie op de hoogte moeten zijn van nieuwe privacy- en
datawetgeving en daar direct naar moeten handelen,” zegt Hans van der
Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot. HR-professionals
verschillen van mening over de impact van de Wbp op hun dagelijkse werk;
voor 43% is de wet geen grotere rol gaan spelen, bij 49% wel. Met name
bij het vastleggen van ziekteverzuim (33%), het uitwisselen van gegevens
met andere organisaties (27%) en het werving- en selectieproces (20%)
heeft de wet volgens die laatste groep een steeds grotere betekenis.
“Bij HR-afdelingen waar de Wbp meer invloed heeft gekregen, zien we dat
dit het gehele HR-spectrum raakt en daarmee ook alle HR-systemen en
-processen. Het aanpassen van bepaalde processen is een logisch gevolg.
Dat vraagt om een andere mindset bij HR,” aldus Van der Spek.

Geen procedure bij datalekken

Organisaties met maximaal 50 medewerkers geven meer prioriteit aan
privacy en databeveiliging dan grotere organisaties. Vooral de
medewerkers personeelszaken en HR Business partners geven het thema meer
aandacht. HR-managers en HR-directeuren hechten in verhouding minder
belang aan het onderwerp.

In een aanvullend onderzoek van Berenschot onder
salarisadministrateurs geeft ruim één op de vijf aan geen procedure te
hebben die voorschrijft hoe er moet worden omgegaan met datalekken. Nog
eens 19% geeft aan geheel onbekend te zijn met een dergelijke procedure.

Bron: hrpraktijk.nl