Ga naar de inhoud
10 juni 2022 • Nieuws

Privacy First slaat alarm over plan voor centrale biometrische database

Stichting Privacy First slaat alarm over de plannen van het kabinet om de voor paspoorten en identiteitskaarten gebruikte pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen in een centrale database op te slaan. Security.NL besteedde in april al aandacht aan de voorgestelde wijziging van de Paspoortwet.

datahandel

Wie op dit moment een paspoort of id-kaart aanvraagt moet pasfoto, vingerafdrukken en handtekening afstaan. De gegevens worden bij de gemeente bewaard. Na de uitgifte van het identiteitsdocument worden de afgenomen vingerafdrukken verwijderd. Als het aan het kabinet ligt wordt de Paspoortwet aangepast. “Zodat de pasfoto’s, vingerafdrukken en handtekeningen digitaal op een centrale plek worden opgeslagen.”

Volgens het kabinet is deze aanpassing nodig voor mensen die een nieuw paspoort of identiteitskaart in een andere gemeenten aanvragen. Bij de aanvraag van bijvoorbeeld een id-kaart kan de gemeente de pasfoto van de aanvrager vergelijken met de vorige aanvraag. Wanneer de vorige aanvraag bij een andere gemeente is gedaan, moeten de gemeenten elkaar vragen om de pasfoto’s. “Dat kost tijd en er is kans op fouten”, aldus het kabinet. Hoe vaak erin dit proces fouten worden gemaakt laat het kabinet niet weten.

Geen noodzaak en proportionaliteit

“Een overtuigende noodzaak en proportionaliteit van een dergelijke databank is in de concept-memorie van toelichting bij het huidige wetsvoorstel niet te vinden en is overigens ook ondenkbaar”, zo stelt Privacy First. “De ervaring leert bovendien dat dergelijke databanken in de loop der tijd altijd voor allerlei onvoorziene doelen zullen worden gebruikt en misbruikt (function creep) en dat oorspronkelijke bewaartermijnen steeds verder zullen worden opgerekt.”

De privacystichting zegt met verbazing kennis te hebben genomen van de plannen van staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering. In 2011 werd de ontwikkeling van een andere biometrische database namelijk wegens allerlei bezwaren stopgezet. “Destijds was er zelfs binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken geen ambtenaar meer te vinden die nog openlijk de ontwikkeling van een dergelijke databank durfde te bepleiten”, laat Privacy First in een reactie op het wetsvoorstel aan de staatssecretaris weten.

“Inmiddels is dit “voortschrijdend inzicht” binnen uw ministerie blijkbaar geheel verdwenen, juist op het moment dat de internationale ontwikkelingen ertoe nopen om de historische lessen over de risico’s van centrale bevolkingsregisters niet te vergeten.” Mochten de plannen voor de centrale biometrische database toch doorgang vinden zal de privacystichting naar de rechter stappen.

Bron: security.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.