Profiling, bijzondere persoonsgegevens, persoonsgegevens bij
lokale overheden, persoonsgegevens in de arbeidsrelatie én
beveiliging van persoonsgegeven zijn de onderwerpen waarnaar
het college Bescherming Persoonsgegevens in 2015 onderzoek
verricht. Ook bevordert het cBP de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens via gesprekken met brancheverenigingen
en andere belanghebbenden.

Tegenstanders menen dat consumenten zélf moeten opletten wat
zij aan persoonsgegevens afgeven aan organisaties; ze moeten zelf
hun rechten kennen en uitoefenen. Een mooi voornemen, maar de
praktijk blijkt weerbarstiger. 

Lees hier de volledige column van Patrick Jordens die eerder is verschenen in Customer Contact Magazine (CCM) jaargang 25- nr1 2015