De EDPS (Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming) is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit met als hoofddoelstelling controleren of Europese instellingen en organen (70 in totaal) het recht op privacy en gegevensbescherming in acht nemen wanneer zij persoonsgegevens verwerken en nieuwe beleidslijnen ontwikkelen. Het onderzoek richt zich op het gebruik van producten en diensten van Microsoft en of de contractuele overeenkomsten wel GDPR-compliant zijn.

“Wanneer zij gebruikmaken van derde partijen om diensten te verlenen, blijven EU-instellingen verantwoordelijk voor elke vorm van dataverwerking die voor hen uitgevoerd wordt”, aldus adjunct-toezichthouder Wojciech Wiewiorowski. Hij benadrukt dat de betrokken instellingen ook de plicht hebben om zich ervan te verzekeren dat elke overeenkomst de nieuwe GDPR-regels respecteert en dat mogelijke risico’s in beeld zijn en voor zover mogelijk aangepakt.

Lees verder op Telecompaper.com