Trello vergemakkelijkt het online samenwerken, maar gebruikers van de app zetten hiermee onbedoeld veel privacygevoelige informatie online. Het is niet moeilijk om met slimme Google zoekopdrachten, tal van e-mailadressen en telefoonnummers op tafel te krijgen.

Ook zijn er wachtwoorden van e-mailadressen, websites, FTP-servers en van PayPal accounts te vinden. De standaard instelling op de zogeheten ‘Trello-boards’ zorgt ervoor dat de borden niet publiekelijk te vinden zijn. Gebruikers kunnen er zelf voor kiezen om het bord op openbaar te zetten, met alle gevolgen van dien.

De privacy-waakhond vindt “dit er op z’n minst slordig uitzien en ziet hierin ook een mogelijk gevaar voor de privacy als er persoonsgegevens bij betrokken zijn. Daarnaast wijzen we erop dat het gebruik van deze of andere applicaties een risico kan vormen voor de persoonsgegeven en dat partijen dan ook meld plichtig zijn voor datalekken.”

Lees verder op nporadio1.nl