Het feit dat steeds meer auto’s digitaal communiceren met hun omgeving is voor de toezichthouders reden
om daaraan meer aandacht te besteden. Daarnaast hebben de
privacytoezichthouders besloten om in dit verband samenwerking te gaan
zoeken met organisaties voor consumentenbescherming.

Op initiatief van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en haar Britse
collegatoezichthouder Information Commissioner’s Office (ICO) is een
bestaande internationale overeenkomst over handhavingssamenwerking
dusdanig aangepast dat het voor toezichthouders mogelijk wordt om zelf
te bepalen welke gegevens zij internationaal willen delen. Verwacht
wordt dat hierdoor meer toezichthouders tot deze overeenkomst zullen
toetreden waardoor er effectiever samengewerkt kan worden.

Europese privacytoezichthouders hebben op basis van Europese
regelgeving al mogelijkheden om bij handhaving onderling informatie uit
te wisselen. Deze mogelijkheden worden met de invoering van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 verder uitgebreid.

Bron: Emerce.nl