Het jaarverslag van de privacywaakhond laat zien dat privacy zowel burgers als bedrijven en overheden bezighoudt. In een jaar tijd verwerkte de toezichthouder in Den Haag duizenden en duizenden meldingen en klachten. Er werden zestien onderzoeken gestart en er vinden 1.018 interventies plaats. Een lichtere vorm van onderzoek die de klager sneller een reactie geeft.

Ondanks de stortvloed aan werk en een nieuwe wet die streng gehandhaafd zou worden, is er tot op heden precies één boete uitgedeeld. Zes ton aan Uber voor het te laat melden van een datalek. Gezien het aantal ontvangen lekker zal dat als voorbeeld hebben moeten dienen.

Lees verder op Emerce.nl