Toenemende zorgen om de privacy van bestanden in een publieke cloudopslag lijken te maken te hebben met de daling van het aantal Nederlanders dat het handig vind om via een clouddienst te beschikken over bestanden.

Tussen 2011 en 2015 was er juist sprake van een gestage daling van het aantal Nederlanders dat aangaf zich zorgen te maken over hun privacy wanneer zij bestanden in een publieke clouddienst opslaan. In 2011 ging het nog om 57 procent van de Nederlanders.

Bron: Emerce.nl