EasyEnergy verscheen in maart 2017 op
de Nederlandse markt om transparant en “zonder opsmuk” stroom en gas
te leveren aan kleinverbruikers, zoals directeur Maarten Roelfs destijds tegen Energeia zei. De
methodiek van het bedrijf: volgen van het verbruik van de klant en de
bijbehorende marktprijs één op één doorberekenen, met een opslag van €5 per
maand per aansluiting (gas en licht zijn aparte aansluitingen) voor de kosten
die het bedrijf maakt.

Concurrent Eneco maakte vervolgens bezwaar bij
de Reclame Code Commissie (RCC) tegen reclames van EasyEnergy, waarin een sneer
werd uitgedeeld richting andere energieleveranciers. Bij deze andere
energiebedrijven betaalt de klant duidelijk meer, aldus de reclame van
EasdyEnergy: “voor de directie… de secretaresse… de marketingafdeling…
telefonische verkoop… stukje sponsoring… uw welkomstbonus.“ De klant wordt
opgeroepen over te stappen ”want easyEnergy is energie voor inkoopprijs”. Dat
viel verkeerd bij Eneco, omdat EasyEnergy natuurlijk ook gewoon geld verdient,
en kosten maakt voor directie en marketing. De RCC ging mee in de visie van
Eneco en berispte EasyEnergy in december.

EasyEnergy tekende beroep aan omdat,
aldus het bedrijf, zij zich “van andere energieleveranciers onderscheidt
doordat haar leveringstarieven per uur kunnen wijzigen.” Eneco hield vast aan
het bezwaar met de constatering dat EasyEnergy, “anders dan in de
televisiecommercial wordt gesuggereerd, veel geld aan marketing besteedt”.

“Misleidend”, stelt de RCC over de
televisiereclame van EasyEnergy. De reclame is duidelijk een
“vergelijkende reclame“, omdat EasyEnergy zich afzet tegen andere
energieleveranciers. Vanuit dat perspectief is de informatie die EasyEnergy
over zichzelf en de concurrentie geeft “niet compleet en daardoor
onjuist”. Het verweer van EasyEnergy dat een tv-reclame niet voldoende ruimte
biedt voor volledigheid, accepteert de RCC niet.

Ondanks een
berisping van de Reclame Code Commissie meldt de website van EasyEnergy deze
maandag nog altijd dat het bedrijf energie levert voor “5 euro per
aansluiting”.

De RCC berispt EasyEnergy ook voor de
reclame in de papieren media, waarin wel sprake is van vaste kosten per
aansluiting van €5, maar niet wordt vermeld dat gas en licht als aparte
aansluitingen gelden. Aangezien de meeste particulieren gas én licht van een
energiebedrijf afnemen stelt de RCC dat dit “oneerlijke” reclame is. Dezelfde
berisping deelt de RCC ook uit voor de wijze waarop het bedrijf klanten lokt op
de eigen website. “Nu niet is weersproken dat voor de meerderheid van de
consumenten sprake is van vaste leveringskosten van 10 euro per huishouden,
ontbreekt ook in zoverre essentiële informatie die de consument nodig heeft
voor een geïnformeerd besluit over de transactie.”

De Reclame Code Commissie handhaaft dus haar oordeel en
“beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te
maken”.

EasyEnergy: principieel niet eens

EasyEnergy zegt in een reactie dat
het bedrijf het “principieel niet eens” is met het feit dat het bedrijf de
vaste leveringskosten in elke reclame uiting moet benoemen. Elke
energieleverancier rekent namelijk vaste leveringskosten, “en geen enkele leverancier
behoeft de vaste leveringskosten in een reclame-uiting te tonen”, zo stelt het
bedrijf. “Waarom is EasyEnergy wel verplicht om hier melding van te maken?”,
vraagt het bedrijf zich af.

Vervolg bij ACM

Uit het oordeel van de RCC blijkt dat
Eneco ook een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
heeft ingediend naar aanleiding van de wijze waarop EasyEnergy zich in de markt
plaatst. Dit heeft de RCC echter niet belet een uitspraak te doen in de klacht
van Eneco tegen specifieke reclames van EasyEnergy. Wel stelt de RCC dat een
uitspraak van de ACM in dit handhavingsverzoek “mogelijk ook consequenties zal
hebben” voor vergelijkbare reclame-uitingen van andere aanbieders zoals
“Qurrent, Van de Bron, Vrij op naam, EnergyZero en Energieflex”.

 Bron: Energeia.nl