Noodzaak Reclamecode Fieldmarketing

Het initiatief voor deze nieuwe code komt van fieldmarketing organisaties zelf. Energieleveranciers, uitgevers, telecombedrijven en charitatieve instellingen zijn gezamenlijk tot deze regels gekomen. Voor hen is het van belang dat zij ook in de toekomst op straat en aan de deur kunnen blijven werven. Daarvoor zijn een aantal basisvoorwaarden onontbeerlijk, die zij nu in deze code hebben vastgelegd. In de code staat onder meer dat een fieldmarketeer duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten van wie hij vermoedt dat zij onder de 18 jaar zijn. Daarnaast worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid.

Respecteren bestaande Bel-niet-aan stickers

Ook geeft de code handen en voeten aan het zogenaamde’ recht van verzet’: iedere consument moet zich kunnen vrijwaren van deze communicatie. De code erkent de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond. “Zeer belangrijk”, aldus Henry Meijdam, voorzitter van DDMA, de brancheorganisatie voor datamarketing die de Code heeft opgesteld. “Met die stickers geeft een consument te kennen geen prijs te stellen op werving aan de deur. Bedrijven moeten die wens respecteren. Doen zij dit niet of heeft de consument een andere klacht over de werving, dan kan de consument klagen bij de adverteerder of het fieldmarketingbureau. Als dat niet leidt tot een bevredigende oplossing, kan hij een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie.”

Inwerkingtreding Reclamecode Fieldmarketing

De Reclamecode Fieldmarketing is 1 januari 2016 in werking getreden. De komende periode investeren de Stichting Reclame Code en de DDMA in het voorlichten van de sector.

Bron: DDMA.nl