De eenheid kan zowel de passagiersgegevens als het resultaat van de verwerking met Europol en vergelijkbare eenheden van andere lidstaten delen. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche bij de eenheid Pi-NL informatie opvragen. De maatregel zou nodig zijn voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit.

Het wetsvoorstel, dat de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) omzet in Nederlands recht, werd vorige maand door de Tweede Kamer aangenomen. De regering wil nu dat ook de Eerste Kamer er snel naar kijkt. “De regering hecht er zeer aan dat de Eerste Kamer het implementatiewetsvoorstel zo mogelijk nog voor de Kamerwisseling plenair behandelt en in stemming brengt”, zo laat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de senaat weten.

De reden voor de oproep is volgens Grapperhaus dat de Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Nederland is gestart omdat de PNR-richtlijn niet snel genoeg naar Nederlands recht is omgezet. “De kans is zeer aanzienlijk dat de Commissie een jaar na het verstrijken van de implementatietermijn van de PNR-richtlijn (25 mei 2019) de zaak aanhangig maakt bij het Hof van Justitie van de Europese Unie en een boete en dwangsom gaat vorderen”, aldus de minister.

Lees verder op Security.nl