Tussen 1 januari en 31 augustus 2016 werden in totaal negen meldingen
van een datalek gedaan. Dit kwam onder meer door verlies of diefstal
van een telefoon waarop persoonsgegevens waren opgeslagen. Bij een van
de meldingen ging het om diefstal van fysieke dossiers en in een ander
geval was er sprake van een interne gegevensverwisseling. Een andere
melding betrof een foute samenvoeging van gegevens bij een drukker.

Sinds vorig jaar zijn er vijftien nieuwe datalekken ontstaan.
D66-raadslid Jan-Bert Vroege maakt zich zorgen en heeft vragen gesteld
over de schending van persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens
geeft geen feedback op de meldingen, maar doet nader onderzoek als daar
aanleiding toe is. De gemeente heeft geen signalen gehad dat er naar de
gemeente onderzoek wordt gedaan.

Volgens de gemeentewoordvoerder zijn alle wettelijke richtlijnen gevolgd.

Bron: AT5