Ga naar de inhoud
7 februari 2019 • Nieuws

Staatssecretaris Keijzer vastberaden: De opt-in voor telemarketing komt er. Een bel-niet-aan-register niet.

Woensdag 6 februari vond het algemene overleg (AO) van de Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken met betrekking tot marktwerking en mededinging plaats. Daarin werd de Consumentenagenda van de Staatssecretaris, waar de opt-in voor telemarketing deel van uitmaakt, uitvoerig besproken. Vanuit het perspectief van de markt gezien was de bijdrage van Kamerlid Wörsdörfer (VVD) sterk. Verder namen Kamerleden van SP, Groenlinks, CDA, PvdA en D’66 deel aan de commissievergadering.

import62-Callcenter

Verreweg het grootste deel van de tijd van het AO is besteed aan de maatregelen om de irritatie bij telemarketing weg te nemen. Daar wil ik me in dit artikel dan ook even op focussen. Te beginnen met de conclusie: de opt-in komt er. Ik doe graag aan verwachtingsmanagement. De Staatssecretaris liet daar geen onduidelijkheid over.

Vooral opvallend: ondanks de aanhoudende positief kritische vraagstelling van de VVD, wordt het economisch belang van het kanaal en haar gebruikers terzijde gelegd ten faveure van het consumentenbelang. “Het is een creatieve sector, die vinden wel weer wat anders!”. Daar kun je van alles van vinden, maar het is nou eenmaal de politieke realiteit. Vaak met argumenten en cijfers, die door de sector veelal als onterecht en onjuist worden ervaren, wordt het politieke standpunt luister bijgezet.

De sector heeft kennelijk niet over de bühne heeft kunnen krijgen dat deze ingrijpende regimeverandering (van opt-out naar opt-in) de irritatie niet gaat wegnemen en tegelijkertijd veel negatieve economische impact heeft. Meer kosten, minder opbrengsten, banenverlies. Ik zeg “de sector”…… ik was er zelf ook bij.

En nu? Naast de opt-in staat ook de termijn van de klantrelatie (hoe lang mag je een (ex) klant nog blijven bellen met een commercieel doel) bij telemarketing ter discussie. De sector krijgt van Mona Keijzer de tijd om deze termijn voor telemarketing in de zelfregulering op te lossen. Ze zal echter met een goed pakket maatregelen moeten komen. Die kans MOET worden benut, anders vrees ik dat de klantrelatie een zelfde lot beschoren zal zijn. Daarvan zal de economische impact, als de Staatssecretaris niet tevreden is met de oplossing, wellicht ook minder van belang zijn.

Ondertussen moet de sector verdere gaten zien te overbruggen. Organisaties kunnen vast gaan nadenken over een opt-in regime. Kamerlid Moorlag van de PvdA probeerde nog even het Bel-niet-aan-register op de kaart te zetten, maar dat werd voor nu resoluut van de hand gewezen door de Staatssecretaris. VVD Kamerlid Wörsdörfer overweegt nu een motie in te dienen en wil mogelijk in een Kamerdebat verder spreken over de economische gevolgen en onderzoek naar de economische impact van het doorvoeren van de opt-in. Moedig!

We zijn nog wel even bezig vrees ik.

Kijk hier het debat terug:

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2018A04909


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.