Bescherming tegen spookfacturen

De wet strafbaarheid acquisitiefraude zorgt ervoor dat de bepalingen over misleiding uit het Burgerlijk Wetboek nu ook gelden voor ondernemers. Artikel 6.3.4. BW zegt dat er sprake is van misleiding als essentiële informatie wordt achtergehouden of verdraaid, waardoor personen die handelen uit naam van beroep of bedrijf een beslissing (kunnen) nemen  die zij anders niet genomen hadden. De wet heeft als doel ondernemers te beschermen tegen oplichting, bijvoorbeeld door spookfacturen. Maar in principe impliceert de wijziging dat wanneer de ondernemer zonder volledige informatie een contract sluit, hij hier eenvoudig weer af kan komen. In dit geval is de overeenkomst vernietigbaar. 

Reflexwerking

De bescherming van ondernemers is niet helemaal nieuw. In de rechtspraak is er langer sprake van een zogenaamde ‘reflexwerking’, waarmee de kleinzakelijke markt aanspraak kan maken op consumentenbescherming. Het idee hierachter is dat er soms zo weinig verschil is  tussen een beroeps- of bedrijfsmatig handelend persoon en een consument dat het onredelijk is hen niet dezelfde bescherming te gunnen. Het moet dan gaan om een ondernemer die zich materieel niet van een consument onderscheidt en die in de uitoefening van beroep of bedrijf overeenkomsten sluit die buiten het gebied liggen van zijn eigenlijke professionele activiteit. De nieuwe wet acquisitiefraude geldt – zoals de reflexwerking – niet alleen voor kleine ondernemingen, maar voor alle bedrijven en heeft daarmee dus een grotere impact.

Bepalingen niet wegmoffelen in Algemene Voorwaarden

Indien een ondernemer vanwege het achterhouden van essentiële informatie een overeenkomst aangaat, die hij anders niet had gesloten, kan er sprake zijn van acquisitiefraude. De bepalingen uit een overeenkomst moeten een ondernemer dus in aanmerkelijke mate raken, wil hij terugkomen op zijn besluit. Wanneer is dit nu het geval? Bijvoorbeeld wanneer verkopers onredelijke bepalingen zetten in de Algemene Voorwaarden. Denk aan boeteclausules of langere looptijden van overeenkomsten. Voor consumenten bestaat er daarnaast een zwarte lijst met praktijken die altijd illegaal zijn, denk aan ‘doorlopende proefabonnementen’, of een product of dienst leveren met factuur zonder dat een consument hierom heeft gevraagd. Daar een ondernemer die tegen zijn wil vastzit aan een zakelijk contract nu ook eenvoudiger aanspraak op maken. 

Colportage

In het verleden deden veel ondernemers een beroep op reflexwerking bij bijvoorbeeld colportage. Hier is kennelijk regelmatig de perceptie van misleidende verkoop. Via de nieuwe Wet acquisitiefraude kunnen ondernemers nu makkelijker een via colportage gesloten overeenkomst laten ontbinden. Denk bijvoorbeeld aan een ZZP’er die telefonisch of aan de deur een zakelijk energiecontract afsluit, terwijl hij voorheen een particuliere overeenkomst had. Als deze overeenkomst hem aanmerkelijk benadeelt, bijvoorbeeld vanwege een hogere overstapboete, moet hem dit voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst verteld worden. In de praktijk gebeurt dit nog te weinig.