Ga naar de inhoud

Let op! Vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is van kracht

De vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is 1 augustus jl. in werking getreden. Wij waren onderdeel van de werkgroep die de evaluatie voor zijn rekening nam. De nieuwe Code is nu in werking getreden en opgenomen als onderdeel van de Reclame Code. Wij zetten hieronder de wijzigingen voor u overzichtelijk op een rij.

Schriftelijke bevestiging bij alle contracten via telemarketing en colportage

Vandaag stuurde minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat haar consumentenagenda naar de Kamer. Zij kondigt hier extra verplichten aan voor telemarketing en colportage. Zij wil een schriftelijkheidsvereiste voor alle overeenkomsten die aan de deur of per telefoon worden gesloten. De consument moet na een gesprek (mondelinge overeenstemming) expliciet schriftelijk instemmen met een overeenkomst en … Continued

Energieverkoop streng gereguleerd in nieuwe branchecode

Gedragscode Consument en Energieleverancier stelt strenge regels aan telemarketing en deurverkoop Energie Nederland, de branchevereniging voor Energieleveranciers, publiceerde vrijdag de nieuwe Gedragscode Consument en Energieleverancier. Deze kan door alle energieleveranciers, die een vergunning hebben om aan consumenten te leveren, worden toegepast. De Code heeft met name impact op de wervingskanalen deurverkoop en telemarketing. Zo worden … Continued

Politieke update: Staatssecretaris Mona Keijzer geeft toelichting op vereisten toestemming telemarketing en onderzoekt verbod van deur-tot-deur verkoop

Sinds bekend is dat er mogelijk een opt-in regime komt voor telemarketing bestaat de vrees dat energiemaatschappijen meer gaan inzetten op deurverkoop. Dit riep in de politiek niet alleen de vraag op of het toezicht op de verkoop van energie aan de deur verscherpt moet worden, maar ook of een colportage-verbod tot de mogelijkheden behoort.

Handleiding voor werven en collecteren in de 1,5 meter-samenleving

Een groep van voor dit werkveld relevante brancheorganisaties, stichtingen en belangenbehartigers hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor leden- en donateurswerving, collecteren, verkoop, flyering en sampling aan de deur of in de openbare ruimte. De handleiding biedt organisaties handvatten over hoe zij activiteiten voor werving, verkoop en collecte in de openbare ruimte kunnen organiseren en uitvoeren … Continued

Energieverkoop moet fatsoenlijk, eerlijk en transparant zijn

Regelmatig verschijnen negatieve nieuwsberichten over de manier waarop producten en diensten aan de man worden gebracht. Helaas heeft ook Essent het niet altijd goed gedaan. Natuurlijk baal ik als dit soort excessen zich voordoen. Dit past niet bij het fatsoenlijke bedrijf dat we zijn en zéker niet bij de manier waarop ik wil ondernemen. Daarom … Continued

Energiebedrijven opnieuw gewaarschuwd voor ongewenste verkoop

Energiebedrijven die op een ongewenste manier contracten verkopen, krijgen nogmaals een waarschuwing van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat, CDA). Komend jaar wordt telefonische verkoop verboden, waardoor deurverkoop dreigt toe te nemen. Desnoods wordt ook daar een verbod voor ingesteld, aldus Keijzer.