Ga naar de inhoud

ACM boete voor misleidende energiewerving GMB: directieleden persoonlijk verantwoordelijk

De ACM legt Global Marketing Bridge B.V. (GMB) een boete op van €400.000 en diens directeuren een boete van respectievelijk 50.000 en 65.000 euro. Directieleden persoonlijk aansprakelijk stellen gebeurt niet zo vaak. Het betekent dat de GMB-directie willens en wetens misleidende handelspraktijken binnen de organisatie toestond. De ACM moest vanwege de ondoorzichtige bedrijfsstructuur gebruik maken … Continued

Autoriteit Persoonsgegevens verscherpt controle op cookies

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaat dit jaar scherper controleren of cookies op websites juist zijn ingericht. De AP ziet dat het nog vaak misgaat. Organisaties gebruiken nog regelmatig cookiebanners waarop het lastig is om cookies te weigeren. De websitebezoeker wordt niet altijd goed geïnformeerd over welke cookies er geplaatst worden. En indien er toestemming wordt … Continued

ACM beboet HEM voor misleidende en agressieve energiewerving, wat kunnen we hiervan leren?

De ACM legt energiemaatschappij HEM een boete op van 1,1 miljoen euro vanwege misleidende en agressieve energiewerving. HEM maakt bij de werving gebruik van intermediairs; verkooporganisaties die – tegen een vergoeding – als bemiddelaar optreden tussen de consument en de energieleverancier. HEM vindt dat er sprake is van verminderde toerekenbaarheid aan hen omdat de intermediairs … Continued

Uitbelnummers op website en verplichte afkoelperiode in nieuwe Code Telemarketing

De leden van branchevereniging DDMA hebben in maart ingestemd met een nieuwe Code Telemarketing. Grootste veranderingen zijn dat er strenge eisen worden gesteld aan de opt-in voor telemarketing en dat organisaties verplicht worden hun uitbelnummers op hun website te publiceren. Ook komt er een verplichte afkoelperiode tussen het telefonische verkoopgesprek en het moment waarop de … Continued

Kabinet wil ACM als primaire toezichthouder voor Europese Dataverordening

Het demissionaire kabinet wil dat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in Nederland de primaire toezichthouder voor de Europese Dataverordening wordt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal voor één bepaald onderdeel toezicht gaan houden, zo blijkt uit een gepresenteerd conceptwetsvoorstel. De Data Act (Dataverordening) moet gebruikers meer controle over hun gegevens geven.