Ga naar de inhoud

Let op! Vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is van kracht

De vernieuwde Reclame Code Fieldmarketing is 1 augustus jl. in werking getreden. Wij waren onderdeel van de werkgroep die de evaluatie voor zijn rekening nam. De nieuwe Code is nu in werking getreden en opgenomen als onderdeel van de Reclame Code. Wij zetten hieronder de wijzigingen voor u overzichtelijk op een rij.

Zoom past voorwaarden aan na kritiek op gebruik van gebruiksdata voor AI training

Het videobelplatform Zoom heeft zijn voorwaarden aangepast na kritiek over het mogelijke gebruik van gebruiksdata voor de training van kunstmatige intelligentie (AI). In maart van dit jaar paste Zoom de voorwaarden aan, waarbij het bedrijf de zogenaamde Service Generated Data, waaronder diagnostische data en telemetrie, mag gebruiken om hun AI te trainen. Naar aanleiding van … Continued

ChatGPT en Google Bard: (hoe) wordt privacy gewaarborgd?

De AI-chatbot ChatGPT is inmiddels bij het grootste publiek bekend. Ook Microsoft voorziet middels zijn Bing Chat in een dergelijke chatbot. Onlangs presenteerde zich een volgende grote speler op de Nederlandse markt: Google Bard is nu beschikbaar. De lancering van Googles chatbot werd een maand geleden nog uitgesteld na kritische vragen van de Ierse privacywaakhond. … Continued

Het Cookie-Pledge Initiatief van de Europese Commissie: alternatief voor de cookie-banner op komst?

Dit jaar is de Europese Commissie gestart met het Cookie-Pledge Initiatief, waarbij vrijwillige afspraken (‘pledges’) met het bedrijfsleven worden gemaakt om de problemen rondom cookies aan te pakken. Het doel is om een oplossing te vinden voor de toenemende “cookie-moeheid”, waarbij mensen vaak argeloos cookiebanners wegklikken zonder echt een weloverwogen keuze te maken over hun … Continued

UWV verzamelde illegaal gegevens van uitkeringsgerechtigden

Het UWV heeft illegaal gegevens verzameld van uitkeringsgerechtigden. Het gedrag van bezoekers van UWV-sites werd gevolgd en geanalyseerd, om te onderzoeken of ze illegaal in het buitenland verbleven terwijl ze een WW-uitkering ontvingen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Interne alarmsignalen leidden niet tot stopzetting van het systeem.

Vervolgonderzoek naar kwaliteit bij gemeentelijke KCC’s

Klantcontact is het visitekaartje van iedere gemeente. Een kwalitatief gesprek draagt bij aan de beleving, het imago en het vertrouwen in de gemeente. Het is echter niet altijd eenvoudig voor gemeenten om de nodige stappen te zetten op dit gebied. TQIS, onderdeel van de DMCC Group,  heeft in 2022 een onderzoek uitgevoerd om inzicht te … Continued

Schriftelijke bevestiging bij alle contracten via telemarketing en colportage

Vandaag stuurde minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat haar consumentenagenda naar de Kamer. Zij kondigt hier extra verplichten aan voor telemarketing en colportage. Zij wil een schriftelijkheidsvereiste voor alle overeenkomsten die aan de deur of per telefoon worden gesloten. De consument moet na een gesprek (mondelinge overeenstemming) expliciet schriftelijk instemmen met een overeenkomst en … Continued

Toezicht en handhaving op telemarketing door de ACM

Op donderdag 25 mei werd de jaarlijkse DMCC Compliance Update gehouden. Tijdens deze middag werden de aanwezigen bijgepraat over de nieuwe wet- en regelgeving en stonden we stil bij 5 jaar AVG. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) was aanwezig en gaf uitleg over toezicht en handhaving op telemarketing.