Ga naar de inhoud
26 november 2018 • Nieuws

Telecomraad: geen besluit over e-privacy verordening

De Europese telecomministers buigen zich tijdens de eerstvolgende Telecomraad onder meer over de wens van de Europese Commissie om een nieuw digitaliseringsprogramma te financieren, evenals een nieuw kenniscentrum op het gebied van cyberveiligheid. Verder worden de ministers geïnformeerd over de voortgang in het omvormen van de huidige e-privacy richtlijn in een verordening. besluiten over de verordening worden echter niet genomen. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

import381-ISS_12893_00849_website

Op de agenda van de telecomraad op 4 december staan verder enkele diversenpunten geagendeerd, zo laat de staatssecretaris de Tweede Kamer weten. Zo wordt de Raad door het voorzitterschap (momenteel Oostenrijk) geïnformeerd over de herziening van de Richtlijn hergebruik overheidsinformatie, de aanpassing van de verordening invoering en werking .eu-topniveaudomein internet en de verordeningen inzake ENISA (EU Cybersecurity Agency) en cybersecurity certificering (Cybersecurity Act).

Verhogen innovatie, concurrentievermogen

De voorgestelde verordening er oprichting van het Digital Europe Programme heeft als doel om innovatie en het concurrentievermogen van de EU te verhogen door te investeren in strategische digitale capaciteiten. Dit is aanvullend op Europese investeringen in digitalisering via het Horizon Europe Programma, dat zich meer richt op ‘onderzoek en innovatie’.

De EC wil EUR 9,2 miljard investeren in de volgende prioriteiten: High Performance Computing, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, geavanceerde digitale vaardigheden, interoperabiliteit en optimaal gebruik van digitale technieken. Via een netwerk van Digital Innovation Hubs kunnen bedrijven (in het bijzonder het mkb), overheden en andere publieke sector organisaties toegang krijgen tot deze capaciteiten. Volgens Keijzer zijn er geen EU-lidstaten tegen het programma, wel is er discussie over de reikwijdte ervan en de rol van de lidstaten tegenover de EC.

Lees verder op Telecompaper.com 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.