Ga naar de inhoud
8 november 2019 • Nieuws

Telemarketeers bellen vanaf 1 maart verplicht met herkenbaar nummer

Strengere regels voor telemarketing in nieuwe Code

6 november jl. hebben de leden van branchevereniging DDMA ingestemd met een nieuwe Reclamecode en Gedragscode Telemarketing. De Code stelt strengere eisen aan telemarketing. Zo wordt er voor telemarketing een maximale termijn van drie jaar aan de klantrelatie verbonden, worden meer eisen gesteld aan training en toetsing van medewerkers ter verlaging van consumentenirritatie en moet voor commerciële of charitatieve doeleinden altijd gebeld worden met een herkenbaar nummer, dus niet meer anoniem. Dat betekent werk aan de winkel voor call center en adverteerder.

bewaren

Maximaal invloed uitoefenen

Patrick Jordens, oprichter DMCC is als bestuurslid van DDMA betrokken geweest  bij de totstandkoming van de Code. Het was al 5 voor 12 voor de sector. “Al de maatregelen uit de Code en nog een tandje erbij heeft staatssecretaris Mona Keizer al aangekondigd in wetgeving te vervatten. Nu kunnen we nog meepraten en zorgen voor een werkbare invulling. Anders werd dat zo meteen voor ons bepaald, zoveel was wel duidelijk.”

Belangrijkste wijzigingen op een rij

Er zijn vier wijzigingen die sowieso impact hebben op adverteerder en call center:

  • Herkenbaar nummer: “Een telemarketing telefoontje mag niet meer anoniem”, zegt Jordens. “Je moet dus altijd een nummer meesturen waarop je ook kan worden teruggebeld”.
  • Klantrelatietermijn 3 jaar: De termijn van de klantrelatie – de periode waarop een bedrijf een consument mag bellen zonder te ontdubbelen met het Bel-me-niet register – is nu bepaald op maximaal drie jaar. Als een bedrijf daarvan af wil wijken moet dit aantoonbaar schriftelijk worden onderbouwd. De onderbouwing wordt getoetst door een onafhankelijke commissie.
  • Intermediaire werving: Het is een onderwerp dat veel aandacht krijgt. Bedrijfjes die voor eigen rekening en risico bellen om een energiecontract te sluiten, en dit contract ‘verkopen’ aan de energiemaatschappijen. Jordens: “Een prijsvergelijker kan natuurlijk heel handig zijn, mits je een eerlijk aanbod krijgt gebaseerd op jouw situatie”. Deze vorm van werving wordt nu specifiek geadresseerd in de Code.
  • Vereenvoudiging van het recht van verzet: De IVR teksten worden aanmerkelijk ingekort en in situaties waar de telemarketeer al zeker weet dat een persoon in het Bel-me-niet-register staat, hoeft inschrijving in het register niet nogmaals te worden aangeboden. Dat laatste gebeurt in samenspraak met de ACM, die aan DDMA heeft aangegeven dit te zullen gedogen.

Inwerkingtreding en vervolg

De Code treedt 1 januari 2020  in werking voor DDMA leden en moet uiterlijk 1 maart 2020 zijn geïmplementeerd. De Code wordt tevens aangeboden aan de Stichting Reclame Code. Als de Code daar wordt geaccepteerd, geldt hij voor het hele bedrijfsleven, net zoals de huidige Code Telemarketing.

Meer weten over de impact op jouw business? Bel of mail ons gerust.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.