‘Het is mij niet bekend in welke gemeenten wifitracking wordt toegepast’, zo antwoordde minister van Rechtsbescherming Sander Dekker in april nog op vragen van GroenLinks-kamerlid Kathalijne Buitenweg. Dekker zei daarbij dat commerciële partijen die zich van deze methode bedienen zelf verantwoordelijk zijn voor de exploitatie.

Naast commerciële partijen gebruiken ook gemeenten zelf deze technologie om bezoekersstromen in kaart te brengen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich herhaaldelijk bijzonder kritisch uitgelaten over wifitracking. ‘Er zijn vrijwel geen redenen die het volgen van winkelend publiek of reizigers rechtmatig maakt’, concludeerde de toezichthouder in december nog. Dat geldt ook voor overheden. De nieuwe waarschuwing was voor gemeenten aanleiding om het beleid aan te passen of zelfs helemaal te stoppen. Hoeveel er nog altijd gebruik van maken, is echter bij Dekker onbekend. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zegt in een reactie geen flauw idee te hebben.

Lees verder op Volkskrant.nl