De Informatiecode is een wettelijke regeling onder meer over de wijze van gegevensverwerking voor de leveranciers en transporteurs van gas en elektriciteit. Onderlinge uitwisseling van consumentengegevens maakt een zogenoemd Aanbod-op-Maat mogelijk en vergemakkelijkt daarmee het overstappen van energieleverancier. De energiebranche dacht dat wijziging van de Informatiecode een wettelijke grondslag voor de onderlinge uitwisseling kan bieden. In navolging van het wetgevingsadvies van de Autoriteit Persoonsgegevens, zag de Autoriteit Consument en Markt dat anders: uitwisseling van die gegevens kan alleen met toestemming van de klant.
Bron: Rechtspraak.nl