Van der Woude noemde het op het congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht onwaarschijnlijk dat boetes achterwege blijven omdat Nederlandse bedrijven minder vaak verboden kartelafspraken sluiten dan bedrijven in de ons omringende landen. Hij schreef het uitblijven van boetes toe aan de voorkeur van de ACM voor informele gedragsbeïnvloeding in plaats van sancties. Maar een waakhond moet op zijn tijd ook durven bijten om afschrikwekkend te blijven, zei de Nederlandse jurist.

De kritiek op de ACM vanuit Luxemburg is niet nieuw. Ze krijgt bovendien bijval uit de praktijk van het Nederlandse mededingingsrecht. Dat moet voldoende reden zijn voor de nieuwe baas van de ACM, Martijn Snoep, om de weg die de toezichthouder onder zijn voorganger Chris Fonteijn is ingeslagen, serieus te heroverwegen.

Fonteijn zei naast hard ingrijpen te kiezen voor een zachtere aanpak, die via normoverdragende gesprekken en vrijblijvende visiedocumenten zou moeten bijdragen aan eencultuurverandering in de bedrijven en organisaties waarop de ACM toezicht houdt. Bovendien gaf hij prioriteit aan zaken waarin belangen van consumenten in het geding zijn.

Lees verder op FD.nl