Providers moeten klanten compenseren door één dag van het abonnementsgeld terug te betalen bij een storing die tussen de 12 en 24 uur duurt. Duurt een storing langer, dan komt daar per dag een dag abonnementsgeld bij. Nu de Tweede Kamer met de wetswijziging heeft ingestemd, is het nog wachten op instemming van de Eerste Kamer voordat de wet van kracht wordt. Verder stemde de Tweede Kamer in met een amendement dat regelt dat het recht op compensatie ook gaat gelden als een storing wordt veroorzaakt door een aardbeving.

Toen het voorstel voor de wetswijziging in 2013 werd ingediend, stelde een aantal partijen voor om de minimale storingsduur waarna providers moeten overgaan tot vergoeding te verlagen naar 4 of 6 uur. Minister van Economische Zaken Henk Kamp voelde daar niets voor. Hij stelde destijds dat telecombedrijven op termijn zelf met betere compensatieregelingen zouden komen om zich te onderscheiden.

In 2014 kregen providers en burgers de kans om te reageren op het wetsvoorstel door middel van een internetconsult. Het definitieve wetsvoorstel, dat nu door de Tweede Kamer is goedgekeurd, werd vervolgens op 31 augustus 2015 ingediend.

De roep om een verplichte compensatie door providers bij langdurige storingen bestaat al jaren. In 2011 vond een meerderheid van de Tweede Kamer al dat er een dergelijke verplichting moest komen. Providers spraken in 2013 al wel in samenspraak met het ministerie af om onderling elkaars bel- en sms-verkeer over te nemen bij langdurige storingen.

Bron: Tweakers.net