Ga naar de inhoud
1 februari 2024 • Nieuws

Uber krijgt boete van 10 miljoen euro voor overtreden privacyregels

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt Uber Technologies Inc. en Uber B.V. (hierna: Uber) een boete van 10 miljoen euro op, omdat het bedrijf onvoldoende openheid van zaken heeft gegeven over hoe lang het bedrijf gegevens van Europese chauffeurs bewaarde en naar welke landen buiten Europa deze werden doorgestuurd. Ook maakte Uber het chauffeurs moeilijk om hun privacyrechten uit te oefenen.

import450-boetes

Aleid Wolfsen, voorzitter AP: “Chauffeurs hebben er recht op te weten hoe Uber met hun persoonsgegevens omgaat. Dit was echter ondoorzichtig. Uber had chauffeurs beter en zorgvuldiger moeten informeren. Transparantie is een van de pijlers van bescherming van persoonsgegevens. Als je niet weet wat er met jouw gegevens gebeurt, dan weet je ook niet of je benadeeld of oneerlijk behandeld wordt, en kun je niet voor je rechten opkomen. ”

Hoge drempel

De AP constateert dat Uber het voor chauffeurs onnodig ingewikkeld maakte om een verzoek in te dienen en zo hun gegevens in te zien of te ontvangen. Er was weliswaar in de app voor chauffeurs een digitaal formulier om inzage te vragen, maar dat zat diep en te verspreid in allerlei menu’s en had op een logischere plek kunnen staan.

Uber handelde een inzageverzoek vervolgens af door informatie in een bestand te zetten, waarin de persoonsgegevens niet altijd waren gestructureerd  en daardoor lastig te interpreteren waren.

Verder gaf het bedrijf in de privacyvoorwaarden onvoldoende aan hoe lang het de gegevens van de chauffeurs bewaart en welke specifieke beschermingsmaatregelen Uber treft wanneer gegevens van chauffeurs naar landen buiten de EER worden doorgegeven.

Aleid Wolfsen: “Dit laat zien dat Uber een hoge drempel plaatste wanneer chauffeurs hun recht op privacy wilden uitoefenen. Dat mag niet. Uber had de chauffeurs juist moeten faciliteren. Dat staat ook in de wet.”

Klachten uit Frankrijk

De AP heeft de boete opgelegd nadat meer dan 170 Franse chauffeurs aan de bel trokken bij de Ligue des droits de l’homme et du citoyen (LDH), een Franse belangenorganisatie op het gebied van mensenrechten. LDH diende vervolgens een klacht in bij de Franse privacytoezichthouder. Die heeft de klachten doorgestuurd naar de AP, omdat het Europese hoofdkantoor van Uber in Nederland is gevestigd.

Bij het bepalen van de hoogte van de boete kijkt de AP naar de omvang van de onderneming en de ernst en zwaarte van de overtredingen.  Ten tijde van de overtredingen door Uber waren ongeveer 120.000 chauffeurs voor Uber actief in Europa. Uber heeft bezwaar aangetekend tegen het besluit. De AP heeft geconstateerd dat er inmiddels maatregelen ter verbetering zijn genomen.

Bron: autoriteitpersoonsgegevens.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.