Daisycon terecht beboet in drie rollen

Volgens het CBb moet Daisycon worden aangemerkt als verzender van de berichten. Daisycon kan in de rol van affiliate netwerk, adverteerder en publisher worden gezien als verzender. Daisycon is namelijk niet alleen “hulppersoon” geweest bij de verzending. Ook bevestigt het CBb dat Daisycon de commerciële e-mails ongevraagd en zonder toestemming heeft verzonden. De ACM heeft het bedrijf ook boetes opgelegd voor het feit dat ontvangers zich niet daadwerkelijk konden afmelden voor de e-mails. Het CBb oordeelt dat deze boetes ook terecht zijn opgelegd.

Boetes leidinggevenden geschrapt

Het CBb oordeelt tevens dat in het boetebesluit niet duidelijk is uitgelegd waarom de individuele bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn gesteld voor de boetes die zijn opgelegd aan Daisycon. Daarom hoeven de bestuurders die boetes niet  te betalen. Verder heeft het CBb de totale boete verder verlaagd tot een bedrag van € 770.000, omdat de procedure niet binnen een redelijke termijn is beëindigd.

Deze uitspraak is onherroepelijk.

De uitspraak ondersteunt de aanpak van affiliate netwerken die de ACM eerder heeft ingezet.

Bron: ACM.nl