Ga naar de inhoud
6 december 2021 • Nieuws

Uitspraak Europees hof heeft gevolgen voor de energietaken van de ACM

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 2 september 2021 uitspraak gedaan in een zaak over de onafhankelijkheid van de Duitse energietoezichthouder. Deze uitspraak van de hoogste Europese rechter heeft ook gevolgen voor de taken die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) uitvoert op het gebied van energie. Volgens de uitspraak mogen bepaalde regels op het gebied van energie niet door de wetgever vastgesteld worden, maar is dit een taak voor de onafhankelijke nationale regulerende instantie van een lidstaat. In Nederland is dit de ACM.

light-bulb-3104355_1920

De uitspraak van de Europese rechter onderstreept het belang van onafhankelijke regulerende instanties en heeft ook gevolgen voor de Nederlandse regelgeving en voor de besluitvorming door de ACM. Wat die gevolgen precies zullen zijn, brengt de ACM de komende tijd verder in kaart. Duidelijk is dat het vaststellen van transmissie- en distributietarieven volgens de uitspraak is voorbehouden aan de ACM. Dat geldt ook voor de regels voor netbeheerders over aansluiting op en de toegang tot nationale netten.

Transmissie- en distributietarieven

De ACM wil de tarieven voor 2022 vaststellen op basis van de eerder vastgestelde methode. Verder wil de ACM voor de komende reguleringsperiode (2022 tot en met 2026) de bestaande uitgangspunten van de tariefregulering zo veel mogelijk in stand laten. Dit betekent dat de ACM gebruik blijft maken van de x-factor en q-factor. Daarnaast blijft het voor TenneT mogelijk om al tijdens de reguleringsperiode een vergoeding te krijgen voor kosten van grote (RCR) investeringen (de zogenoemde t-0 vergoeding). Ook zal de ACM toestaan dat GTS de kosten die zij maakt voor kwaliteitsconversie in de tarieven blijft verwerken. Dat geldt ook voor de kosten voor het op verzoek verwijderen van gasaansluitingen, zoals in de Tarievencode is bepaald. In het licht van toekomstige ontwikkelingen kan de ACM echter besluiten deze regeling in de Tarievencode aan te passen, wanneer dat volgens de ACM in het belang is van een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening. Ook de volumekortingen die netbeheerders op basis van de volumecorrectieregeling aan de energie-intensieve industrie geven, laat de ACM in 2022 ongemoeid. In 2022 start de ACM een onderzoek, inclusief consultatie, naar de vraag of en hoe het blijven toepassen van deze kortingen wenselijk en mogelijk is.

Aansluiting en toegang

De uitspraak van de Europese rechter heeft ook gevolgen voor de handhaving en de geschilbeslechting door de ACM. De ACM moet de exacte gevolgen hiervan nog in kaart brengen. In één specifiek geval is de uitkomst al duidelijk. De wetgever had de aansluittermijn van 18 weken namelijk niet in de wet mogen vastleggen. De ACM heeft daarom besloten om de boete die zij eerder aan een netbeheerder heeft opgelegd wegens het overtreden van die termijn in te trekken. De ACM zal op korte termijn een codewijzigingstraject starten om nieuwe, redelijke aansluittermijnen in de codes vast te leggen. Tot die tijd blijft de ACM uitgaan van de norm van een redelijke aansluittermijn uit de wet, die zo nodig, afhankelijk van de concrete omstandigheden per geval, nader kan worden vastgesteld. Op die manier blijven individuele afnemers in de tussentijd beschermd tegen onredelijk lange aansluittermijnen.

Nieuwe Energiewet

De uitspraak van het Europese Hof heeft ook gevolgen voor de nieuwe Energiewet waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan werkt. Het ministerie van EZK heeft aangegeven dat het wetsvoorstel voor de nieuwe Energiewet in lijn is gebracht met de Europeesrechtelijke eisen van onafhankelijk toezicht. Dit zal ook een aandachtspunt zijn van de ACM bij haar uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets op het wetsvoorstel.

Bron: acm.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.