Ga naar de inhoud
24 juni 2020 • Nieuws

Update: Temperatuurmeting van personeel en bezoekers, AVG proof?

Wie denkt dat de praktische invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in beton is gegoten, heeft het mis. Gaf onze privacy toezichthouder eerder aan dat het verboden is om mensen te temperaturen en daarmee hun gezondheidsgegevens te verwerken, blijkt de toezichthouder nu toch een gematigder standpunt te hebben ingenomen.

virus-4937553_1920

Coronaproof werken

Tijdens de coronacrisis willen sommige organisaties hun werknemers of bezoekers bij de ingang van kantoor controleren op corona. Bijvoorbeeld door hun temperatuur op te meten door middel van een warmtecamera. Als werkgever heeft u immers de plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Maar volgens de privacy toezichthouder was dit vanuit de AVG een ernstige overtreding.  Van dit standpunt komt zij enigszins terug. Wat mag nu wel?

Temperaturen tijdens corona

Temperatuurmeting is niet zomaar toegestaan, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het verwerken van medische gegevens valt onder de AVG en is een bijzonder persoonsgegeven. Het is verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering in de wet staat. Tenzij je arts bent of expliciete toestemming hebt gevraagd, is het dus verboden om medische gegevens vast te leggen. Maar juist het vragen van die expliciete toestemming ligt bij een werknemer juridisch lastig. Datzelfde geldt voor het vragen van toestemming aan bezoekers om de temperatuur te meten. Lees hier waarom dat zo is.

Maar de AVG geldt niet als alleen de temperatuur wordt afgelezen en daar verder niets mee wordt gedaan. Dus als de temperatuur niet wordt geregistreerd en ook niet in een geautomatiseerd systeem terecht komt. Dit is bijvoorbeeld het geval als werknemers, bezoekers of klanten hun eigen temperatuur meten door middel van het aflezen van de temperatuur op een thermometer.

Geen vrijbrief voor temperaturen

Toch moet u goed opletten, iemands temperatuur blijft een persoonsgegeven. En het meten van de  temperatuur gebeurt vaak niet voor niets. De uitkomsten zullen vaak toch worden doorgegeven en ergens worden geregistreerd om bijvoorbeeld wel of geen toegang tot het kantoorpand te geven. En dan heeft u wel degelijk te maken met de AVG. Denk hierbij aan systemen waarbij op basis van de meetgegevens poortjes wel of niet opengaan of waarbij groen of rood licht wordt gegeven.

Ook al valt het meten misschien niet onder reikwijdte van de AVG, dit betekent niet dat er geen privacy bezwaren aan kunnen kleven. Zo kan een publieke toegangsweigering wel degelijk leiden tot een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Omstanders zien dit gebeuren en kunnen hieruit conclusies trekken met betrekking tot iemands gezondheid. Het temperaturen kan ook leiden tot een inbreuk op iemands lichamelijke integriteit (ieder persoon beslist wat er wel of niet met het eigen lichaam gebeurt). Afhankelijk van hoe de temperatuurmeting is ingericht, kan het meten van temperatuur dus wel degelijk onrechtmatig zijn.

Vragen over de privacywetgeving of hulp nodig om alles binnen uw organisatie op de juiste manier te organiseren? Hier vindt u alle privacy diensten die wij aanbieden, uiteraard kunt u bij vragen contact met ons opnemen.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.