Akwa GGZ is bezig met de doorontwikkeling van Routine Outcome Monitoring (ROM). ROM is een tool om de kwaliteit in de zorg te verbeteren. “We hebben destijds die verarmde dataset van SBG overgenomen op verzoek van het werkveld”, zegt directeur Dominique Vijverberg. In mei kwam de Autoriteit Persoonsgegevens al met een voorlopig standpunt dat het hier toch om persoonsgegevens ging.

Patiënten zouden voor de verwerking dan hun toestemming hebben moeten geven of er zou een wettelijke grondslag benodigd zijn. Na het voorlopige standpunt besloot de GGZ-instelling om de dataset in quarantaine te plaatsen en partijen hier geen toegang meer toe te geven. “Sindsdien hebben we onderzocht welke toegevoegde waarde de oude dataset in zich heeft voor de toekomst. In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen”, aldus Akwa GGZ.

Lees verder op Security.nl