De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zelf een extra controle uitgevoerd nadat het in 2017 constateerde dat Microsoft privacywetgeving schond met de vergaring van telemetriedata door Windows 10 Home en Pro. Uit die recente nacontrole blijkt enerzijds dat Microsoft de privacy van gebruikers van Windows heeft verbeterd, zo meldt de AP. Maar anderzijds heeft de toezichthouder nieuwe verwerkingen van persoonsgegevens ontdekt die mogelijk onrechtmatig zijn. “Daarom heeft de AP aan de Ierse privacytoezichthouder gevraagd opnieuw onderzoek te doen naar de privacy van gebruikers van Windows.”

Europese kwestie

Het verzoek tot vers onderzoek naar Windows 10 is gedaan aan de Ierse autoriteit omdat Microsoft in dat land zijn Europese hoofdkantoor heeft. Sinds de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving AVG pakken privacytoezichthouders in de EU klachten en signalen over grensoverschrijdende privacyschendingen van non-Eureopse bedrijven gezamenlijk op. “De toezichthouder in het land waar de onderneming zijn Europese hoofdkantoor heeft, neemt daarbij de leiding bij onderzoeken en kan handhaven”, meldt de AP die betrokken blijft bij de afhandeling.

Lees verder op AGconnect.nl