Ga naar de inhoud
20 juni 2019 • Nieuws

Verzekeraars willen aanpassing AVG

Verzekeraars hebben problemen ervaren door de veelal complexe, vergaande en te vage normen en bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat blijkt uit een een dezer dagen door Insurance Europe (IE) gepubliceerd verslag over de ervaringen van verzekeraars met de Europese AVG.

import7-import7-ISS_10078_00960_website202

De evaluatie wordt voorgelegd aan de Europese Commissie (EC) die adviseert over de herziening van de AVG in 2020.

De meest voorkomende uitdagingen voor verzekeraars zijn het halen van de termijnen voor privacyverzoeken, de tijdsinvestering die het beantwoorden van verzoeken vergt en het identificeren van degene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. IE raadt de Europese Commissie (EC) aan de AVG op deze punten aan te passen.

Ook maakt men zich zorgen over het verwerken van gezondheidsgegevens. Een uniform kader ontbreekt en lidstaten verwerken deze gegevens op basis van verschillende wettelijke regels. Nederlandse verzekeraars verwerken deze gegevens veelal op grond van een uitzondering op het verwerkingsverbod in de Uitvoeringswet AVG.

Lees verder op Emerce.nl 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.