De evaluatie wordt voorgelegd aan de Europese Commissie (EC) die adviseert over de herziening van de AVG in 2020.

De meest voorkomende uitdagingen voor verzekeraars zijn het halen van de termijnen voor privacyverzoeken, de tijdsinvestering die het beantwoorden van verzoeken vergt en het identificeren van degene waarop de persoonsgegevens betrekking hebben. IE raadt de Europese Commissie (EC) aan de AVG op deze punten aan te passen.

Ook maakt men zich zorgen over het verwerken van gezondheidsgegevens. Een uniform kader ontbreekt en lidstaten verwerken deze gegevens op basis van verschillende wettelijke regels. Nederlandse verzekeraars verwerken deze gegevens veelal op grond van een uitzondering op het verwerkingsverbod in de Uitvoeringswet AVG.

Lees verder op Emerce.nl