Dit datalek is er wel, maar je zag hem niet

Bij Stichting Orthopedie Rijnmond is
recentelijk de laptop van een van de medewerkers gestolen. Met het schaamrood
op de kaken hebben zij de betrokkenen hiervan als volgt in kennis gesteld:

Geachte heer xxxxx,

 U ontvangt deze brief omdat u patiënt bij ons
bent of geweest bent. Een laptop van een van onze medewerkers is gestolen. De
laptop is beveiligd met een wachtwoord. Op de laptop zijn in het verleden
gegevens van klanten verwerkt. Daardoor kunnen we niet helemaal uitsluiten dat
er persoonsgegevens, met name gebruikt voor declaratiedoeleinden, op de laptop
zijn achtergebleven. Wij hebben aangifte gedaan van diefstal. Bovendien hebben
wij dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de inspectie voor de
Gezondheidzorg. Wij willen nogmaals benadrukken dat het niet zeker is dat er
persoonsgegevens van u of andere klanten op de laptop zichtbaar waren. Wij
willen u uit zorgvuldigheid toch persoonlijk informeren.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief
dan kunt u ons op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur gratis bellen via xxxxx.
Wij zien op dit moment geen noodzaak voor u om zelf actie te ondernemen.

Wij betreuren dit voorval zeer en bieden u
hiervoor onze welgemeende excuses aan.
 

Met vriendelijke groet,

Stichting Orthopedie Rijnmond

Door het stof dus. Op zich handelt de
stichting dit zo netjes af, alhoewel je je kunt afvragen of er niet actiever
moet worden geïnformeerd over de aard van de gegevens die (mogelijk) zijn
gelekt. Bij declaratiedoeleinden denk ik toch al snel aan financiële gegevens
namelijk. Die kunnen dus nu op straat liggen? 

Het
antwoord op alle vragen over de meldplicht datalekken vindt u in de DMCC-app

De meldplicht datalekken roept bij veel
organisaties nog veel vragen op. Wanneer is er sprake van een datalek? Moet ik
de betrokken informeren? Om deze en andere compliance vragen te
beantwoorden heeft DMCC een gratis app ontwikkeld. Door middel van handige
checklists, Q&A’s, whitepapers en best practices worden alle regels
laagdrempelig en begrijpelijk voor een ieder uitgelegd. De DMCC-app kunt u gratis downloaden voor
zowel iPhone als Android.