Uit interviews met 625 ICT-besluitvormers bij bedrijven in de
Benelux, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, komt naar voren dat 54
procent niet goed begrijpt wat de aan de AVG gekoppelde boetes inhouden.
Bedrijven die de nieuwe regels niet naleven, krijgen te maken met zware
boetes van tot wel € 20 miljoen of vier procent van hun totale
wereldwijde omzet.

In de Benelux beschouwt een kwart AVG als topprioriteit, terwijl 11
procent er lage prioriteit aan geeft. Het gebied houdt hiermee het
midden tussen het Verenigd Koninkrijk (respectievelijk 6% en 20%) en
Frankrijk (respectievelijk 30% en 8%). In zowel de Benelux als Frankrijk
stelt bijna één op de vijf bedrijven reeds aan de regelgeving te
voldoen. De Britten lopen achter, met acht procent. In totaal denkt 42
procent van de bedrijven in mei 2018 aan de regels te voldoen.

Veel te doen

Toch constateren de onderzoekers dat er nog veel te doen is. Zo heeft maar 42% de verplichte functionaris
Gegevensbescherming aangesteld. Ook heeft de helft van de organisaties
maatregelen ingevoerd om te garanderen dat de persoon van wie gegevens
worden verzameld, toestemming geeft voor gegevensverzameling.

Verder zijn bij 44% procedures in het leven geroepen voor het
verwijderen van persoonsgegevens in geval van een verzoek om ‘het recht
te worden vergeten’ of als een persoon bezwaar maakt tegen de verwerking
van zijn/haar gegevens. Tot slot is 45% van de ondervraagden in staat
binnen 72 uur na ontdekking een gegevenslek te melden.

Bron: http://customerfirst.nl/