Ga naar de inhoud
29 april 2019 • Nieuws

Weer tegenvaller voor Kajsa Ollongren (D66): AIVD heeft privacy niet op orde

Bij de uitwisseling van informatie over vermeende jihadisten door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) met buitenlandse diensten, is de privacy onvoldoende gewaarborgd. Er zijn aanvullende maatregelen nodig, concludeert de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

import406-Dollarphotoclub_54086552_websiteDMCC

Onvoldoende afspraken

Volgens de toezichthouder zijn er nu onvoldoende duidelijke gezamenlijke afspraken over onder meer het opnemen van persoonsgegevens in de database, de betrouwbaarheid van die gegevens, het beheer van de database door de AIVD en het vernietigen van gegevens die niet meer relevant zijn.

De CTIVD constateert twee structurele onrechtmatigheden: er wordt geen risicoweging gemaakt voorafgaand aan de samenwerking met een buitenlandse inlichtingendienst en de betrouwbaarheid van de door de AIVD verstrekte persoonsgegevens wordt niet geduid. Hoewel er volgens de toezichthouder meer waarborgen nodig zijn, blijft de huidige uitvoeringspraktijk van de AIVD grotendeels binnen de kaders van de wet.

Volgens verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) is bij de samenwerking door de AIVD ‘wel degelijk’ een risicoweging gemaakt. Verder neemt ze maatregelen om de andere onrechtmatigheid niet meer te laten voorkomen.

Referendum Sleepwet

Voor het opsporen van mogelijke terroristen werkt de AIVD samen met de geheime diensten in andere landen. Daarmee worden persoonsgegevens uitgewisseld, opgeslagen en verwerkt. Dit roept nieuwe vragen op over de waarborgen voor bescherming van grondrechten en de effectiviteit van het toezicht. De CTIVD constateert dat er aanvullende waarborgen voor de privacy nodig zijn.

Tijdens het referendum over de nieuwe wet van de AIVD was de uitwisseling met buitenlandse diensten een van de kritiekpunten van de tegenstanders. Met een kleine meerderheid wonnen de tegenstemmers het referendum vorige week.

Lees verder op politiek.tpo.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.