Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde dat dinsdag in
een zaak van een Roemeen die in 2007 werd ontslagen omdat hij het
mailaccount van zijn werk had gebruikt om berichten naar zijn broer en
verloofde te sturen.

Roemeense
rechters hebben volgens het hof ten onrechte nagelaten vast te stellen
of het bedrijf de werknemer, verkoopmedewerker Bogdan Barbulescu, wel op
de hoogte had gesteld van de mailcontrole. Ook hadden zij moeten
beoordelen of er geen minder ingrijpende maatregelen hadden kunnen
worden genomen, aldus de rechters in Straatsburg. Zij concluderen in
meerderheid (11 tegen 6) dat het recht op een privéleven is geschonden
en de Roemeense rechters geen juiste afweging hebben gemaakt.

Een lagere instantie van het mensenrechtenhof had vorig jaar nog
geoordeeld dat het bedrijf in zijn recht stond en Barbulescu’s privacy
niet had geschonden.

Grenzen aan surveilleren personeel

De Europese vakbondskoepel ETUC had zich aangesloten bij de
rechtszaak en is blij met de uitspraak. Het vonnis betekent dat zelfs
als een onderneming privécommunicatie via bedrijfscomputers verbiedt,
dat op zichzelf geen rechtvaardiging is voor het monitoren van de inhoud
van de berichten of het ontslag van de werknemer, reageert
ETUC-secretaris Esther Lynch. De uitspraak maakt volgens haar duidelijk
dat er grenzen zijn aan het surveilleren van personeel. “De kern van de
boodschap voor de lidstaten is dat er genoeg regels moeten zijn die
garanderen dat werkgevers het recht op privacy van hun werknemers
respecteren.”

Bron: AGconnect.nl