Ga naar de inhoud
27 maart 2020 • Nieuws

Wetsvoorstel wijziging Telecomwet ingediend bij de Tweede Kamer

Mona Keijzer, staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat, heeft het wetsvoorstel voor wijziging van de Telecommunicatiewet ingediend bij de Tweede Kamer.  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) verwelkomt deze wetswijziging en pleit er bovendien voor dat expliciet wordt vermeld dat onder natuurlijke personen ook eenmanszaken vallen. Tegelijkertijd publiceerde ook de Raad van State zijn advies over het voorstel.

overhandigen-papieren

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel heeft als doel om ongevraagde communicatie door middel van telemarketing alleen nog toe te staan op basis van opt-in (toestemming). Het voorstel is gebaseerd op toestemming van ‘natuurlijke personen’. Daarnaast kunnen extra regels worden gesteld aan de termijn van de ‘klantrelatie’ bij Algemene Maatregel van Bestuur. Keijzer heeft aangegeven eerst de mogelijkheid van zelfregulering te willen onderzoeken, alvorens hier een wettelijke maatregel van te maken. Dit leidde tot de nieuwe Code Telemarketing.

Advies Raad van State

De Raad van State zet zijn vraagtekens bij de beslissing om de klantrelatietermijn in eerste instantie in te laten vullen door zelfregulering, Zij acht het van belang dat door de wetgever grenzen worden gesteld aan de termijn.

Met het indienen van het wetsvoorstel gaat de Tweede Kamer het voorstel bespreken. De Kamer kan nog wijzigingen indienen in de vorm van amendementen. Als de Tweede Kamer het voorstel aanneemt, zal de  Eerste Kamer het voorstel beoordelen op kwaliteit van wetgeving. De Eerste Kamer kijkt bijvoorbeeld of de verplichtingen in lijn zijn met Europees beleid.  Als de Eerste Kamer het voorstel goedkeurt, kan de wijziging van kracht worden. Mona Keijzer sprak zelf ooit van een mogelijke inwerkingtreding in juli 2021.

Lees meer op tweedekamer.nl en raadvanstate.nl

 


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.