Ga naar de inhoud
26 januari 2021 • Nieuws

Wetswijziging Telecomwet aangenomen door Tweede Kamer

De wetswijziging van de Telecommunicatiewet is vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel heeft als doel om ongevraagde communicatie door middel van telemarketing alleen nog toe te staan op basis van opt-in (toestemming). Bellen met eigen klanten mag onder voorwaarden nog wel. Twee ingediende amendementen zijn ook aangenomen. Zo komt er een brede uitleg van het begrip klant voor goede doelen. En moet de regering als zij toch een wettelijke termijn stellen aan de klantrelatie deze voorleggen aan de Kamer.

header_1

Bredere uitleg van het begrip klant voor goede doelen
Voor telemarketing gericht op natuurlijke personen moet je na de wetswijziging toestemming hebben, behalve als je een bestaande klant/donateur belt. Bijvoorbeeld voor een upgrade. Wat wordt verstaan onder een klant is dus zeer relevant. Tot nu toe was dat alleen een donateur of ex donateur. Omdat deze relatie gebaseerd is op een gift, wordt dat gezien als een financiële transactie. Het amendement beoogt dat de relatie breder is dan koop of schenking, maar ook geldt voor bijvoorbeeld het bellen met vrijwilligers en collectanten of bij deelnemers aan een manifestatie. Dit geeft goede doelen mogelijkheden om het kanaal in te blijven zetten. ‘Koud’ bellen zonder toestemming kan straks niet meer, maar de definitie van een relatie wordt realistischer uitgelegd.

Klantrelatietermijn moet langs de Kamer
De klantrelatie heeft vandaag geen wettelijke einddatum. In de zelfregulering is aan de klantrelatie al wel een termijn gesteld van 3 jaar na het einde van de klantrelatie. Verschillende Kamerleden pleitten er in het debat voor om de termijn van de klantrelatie niet over te laten aan zelfregulering (deze staat nu in de Code Telemarketing), maar vast te stellen met een AMvB. Een aantal vindt de termijn drie jaar ook ruim. Staatssecretaris Mona Keijzer wijst erop dat deze zelfregulering nu een half jaar geldt en wil de sector een redelijke kans geven zichzelf te bewijzen. De VVD heeft een amendement ingediend dat is aangenomen waarin wordt geregeld dat mocht de regering toch een termijn willen stellen, dat de termijn voorgelegd wordt aan de Kamer.

Timing: inwerkingtreding van de wet
De wet moet nog naar de Eerste Kamer voor behandeling. Afhankelijk van hoe snel de behandeling plaatsvindt – ook met het oog op verkiezingen – kan de wijziging ofwel 1 juli aanstaande of 1 januari 2022 van kracht worden.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.