De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is er vrij duidelijk over of wifi-tracking mag; in de ogen van de toezichthouder is het volgen van burgers door middel van de wifi op hun telefoon bijna nooit toegestaan. Omdat bij wifi-tracking per definitie persoonsgegevens worden verwerkt, waarvoor de regelgeving is vastgelegd in de Algemene verordening persoonsgegevens (AVG), houdt de AP toezicht op het gebruik van deze technologie.

De AVG schrijft voor dat voor elke verwerking van persoonsgegevens een wettelijke grondslag moet bestaan. Een van de mogelijke verwerkingsgrondslagen is toestemming van de betrokkene. Het verkrijgen van toestemming is bij wifi-tracking lastig. Natuurlijk zijn er technisch wel mogelijkheden om toestemming te verkrijgen voor wifi-tracking. Bijvoorbeeld door gebruikers, voordat ze gebruik maken van een wifi-netwerk, te laten toestemmen en ook alleen die gebruikers te tracken.

Lees verder op AGconnect.nl