In eerdere berichtgeving is gecommuniceerd dat de werftijden voor deurwerving per 1 januari worden gewijzigd van 21.00 uur naar 19.00 uur op werkdagen. Deze wijziging is nu terug gedraaid, doordeweeks mag voor energieverkoop door partijen die de Gedragscode toepassen nog steeds geworven worden tot 21.00 uur.

Een andere belangrijke wijziging is dat individuele verkopers over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten beschikken voordat een energieleverancier met intermediairs mag samenwerken. Over deze wijziging is nu meer informatie beschikbaar, deze informatie kunt u hier downloaden.

De overige bepalingen uit de code zijn ongewijzigd gebleven en blijven daarmee onverkort van toepassing, de gedragscode gaat in per 1 januari 2021.