Ga naar de inhoud
10 september 2020 • Nieuws

Wijziging Telecommunicatiewet aangemeld plenaire behandeling in Kamer

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft dinsdag ingestemd met een plenaire behandeling van de wetswijziging Telecommunicatie. Dat betekent dat het debat over het voorstel voor het invoeren van een opt-in systeem voor ongevraagd bellen de grote vergaderzaal van de Tweede Kamer zal halen.

header_1

Het door Mona Keijzer ingebrachte onderwerp stond op 8 september op de agenda van de procedurevergadering van de commissie van EZK. Mark Harbers (VVD) stelde in eerste instantie voor om de wetswijziging als hamerstuk te laten aanbieden, maar daar was onvoldoende animo voor. Hilde Palland (CDA) liet tijdens de vergadering weten wel graag een behandeling te willen zien in de Kamer, waarmee het voorstel tot aanmelding als hamerstuk verviel.

De antwoorden die Mona Keijzer begin juli gaf op vragen worden betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Ondertussen is bekend geworden dat het plenaire debat over de wetswijziging plaats zal vinden op maandag 12 oktober 2020.

Lees meer op fondsenwerving.nl


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.