Het door Mona Keijzer ingebrachte onderwerp stond op 8 september op de agenda van de procedurevergadering van de commissie van EZK. Mark Harbers (VVD) stelde in eerste instantie voor om de wetswijziging als hamerstuk te laten aanbieden, maar daar was onvoldoende animo voor. Hilde Palland (CDA) liet tijdens de vergadering weten wel graag een behandeling te willen zien in de Kamer, waarmee het voorstel tot aanmelding als hamerstuk verviel.

De antwoorden die Mona Keijzer begin juli gaf op vragen worden betrokken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Ondertussen is bekend geworden dat het plenaire debat over de wetswijziging plaats zal vinden op maandag 12 oktober 2020.

Lees meer op fondsenwerving.nl