Volgens  WP29 zal tijdens de nu aangekondigde controle onder meer
aandacht moeten worden besteed aan de wijze waarop de ombudspersoon zal
gaan werken. Bij deze ombudspersoon kunnen Europese burgers klachten
indienen over de mogelijke verwerking van persoonsgegevens door de
Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 

Het ‘privacyschild’ heeft volgens WP29 als doel bij uitwisseling van
persoonsgegevens met de VS een beschermingsniveau te bieden dat in grote
lijnen overeenkomt met het niveau binnen de Europese Unie (EU). Elke
organisatie in de VS die gecertificeerd is bij het privacyschild, heeft
een passend beschermingsniveau (voor de duur van de certificatie). Dat
betekent dat organisaties vanuit Europa persoonsgegevens mogen doorgeven
naar deze organisaties in de VS. 

Lees verder op Telecompaper.com