Ga naar de inhoud
2 juni 2020 • Nieuws

‘Zeker 83 gemeenten voldoen niet aan privacywet, toezicht bij 26 dubieus’

Zeker 83 gemeenten voldoen niet aan de privacywet die sinds twee jaar van kracht is, meldt Argos na onderzoek onder 110 gemeenten. Verder blijkt uit een enquête van het onderzoeksprogramma dat de interne toezichthouder in zeker 26 gevallen ook een andere rol binnen de gemeente heeft.

security-2168234_1920

Uit het onderzoek, dat in het najaar is uitgevoerd, blijkt dat 66 gemeenten niet aan één of twee meetbare eisen van de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. Bij zeventien gemeenten ging het om meer dan twee eisen, of om een interne toezichthouder met dubieuze dubbele pet.

Gemeenten zijn volgens de AVG verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Een aantal van deze interne toezichthouders laat aan Argos weten dat zij hun rol niet altijd goed kunnen uitvoeren. Zo wordt een deel niet betrokken bij besluitvorming. Ook zeggen toezichthouders tegengewerkt te worden.

“Het zou zomaar kunnen dat iemand zegt: ‘Joh, knijp even een oogje dicht.’ Je moet als FG dan stevig in je schoenen staan en dat rapporteren richting de hoogst gevende”, citeert Argos een anonieme functionaris.

Van de 110 gemeenten die voor het onderzoek bruikbare antwoorden aanleverden, voldeden 27 gemeenten wel aan de gevraagde eisen. De onderzoekers stuurden in totaal naar alle 355 gemeenten een vragenlijst waarin zij konden aangeven of zij bepaalde taken rond de AVG wel of niet hadden uitgevoerd.

Lees meer op nu.nl

Heeft u interesse in het inhuren van een externe FG?  Wij kunnen u hierbij helpen.


Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel?

Neem dan contact met ons op.