Bronnen 

Het tv-programma baseert zich op honderd vertrouwelijke documenten en e-mails die afkomstig zijn van de Belastingdienst. Daarnaast sprak Zembla met zeven betrokkenen, die allemaal een schriftelijke verklaring hebben afgelegd. De drie belangrijkste bronnen hebben deze verklaring onder ede afgelegd bij een notaris.

“Je zou de gegevens volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens extreem goed moeten beveiligen”, zegt programmamaker Sander Rietveld van Zembla. “Je zou moeten zorgen voor goede toegangseisen, autorisatiesystemen moeten opstellen, zodat je weet wie wat op welk moment heeft gedaan met die data. Maar feitelijk was er helemaal niets geregeld.”

De Belastingdienst werd al in maart 2015 gewezen op het belang van goede beveiliging, blijkt uit een vertrouwelijk document dat Zembla heeft getoond aan de NOS. Volgens bronnen van het tv-programma is met dat advies niets gedaan. In 2016 bevestigde de Auditdienst Rijk dit in een rapport.

“Dat is het bizarre aan dit verhaal”, zegt Rietveld. “De Belastingdienst was drie jaar lang willens en wetens in overtreding.”

Er was sprake van een blinde vlek: iedereen binnen de Broedkamer kon ongezien alles doen, aldus de betrokkenen. En daarmee in theorie alle informatie downloaden. Daarnaast werkte de afdeling samen met het internationale bedrijf Accenture, dat ook toegang tot informatie had. Het bedrijf zegt in een schriftelijke verklaring dat het zich aan alle geldende regels heeft gehouden.

In maart 2016 is de afdeling opgegaan in een ander onderdeel van de Belastingdienst: Data & Analytics. Er zou nu wel worden geregistreerd wie wanneer inlogt, maar niet welke bestanden bekeken of gedownload worden.

Hoogleraar computerveiligheid Bart Jacobs zegt in de Zembla-uitzending dat de Belastingdienst de wet heeft overtreden. Volgens Jacobs is het grootste gevaar identiteitsfraude. Hoogleraar ict en rechtsstaat Mireille Hillebrandt zegt over het beveiligingslek “als dat zo is, is dat zeer alarmerend”.

CDA-Kamerlid en belastingwoordvoerder Pieter Omzigt kwalificeert de gang van zaken als “zeer onprofessioneel en laakbaar”. Hij bevestigt dat Wiebes de kamer niet actief geïnformeerd heeft over het beveiligingslek bij de Belastingdienst. 

Rapport

De onthullingen komen vlak nadat een uiterst kritisch rapport is verschenen over het reilen en zeilen van de Belastingdienst. Daarin stelde een onderzoekscommissie die door staatssecretaris Wiebes was ingesteld onder meer dat “het innen van de belastingen in gevaar zou kunnen komen”.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat ze na melding van Zembla een onderzoek heeft ingesteld.

Bron: NOS.nl