De AP verplichtte in een uitspraak van woensdag CZ om binnen drie maanden minder informatie te vragen en de gegevens over een groep patiënten te verwijderen. Anders volgen op drie onderdelen (vernietiging, herstellen beoordeling en aanpassen online document) dwangsommen van 50.000 euro per onderdeel per week, met een maximum van 250.000 euro.

Eerdere behandelingen

Zorgverzekeraar CZ blijkt volgens de zaak bij een twaalftal patiënten ’meer informatie dan strikt noodzakelijk’ op te vragen bij de artsen van revalidatieklinieken. Om een machtiging te geven voor die behandeling, vragen ze gegevens. Maar volgens de AP hoeven ze geen informatie te vragen over eerdere revalidatiebehandelingen, welke behandeling precies zal volgen, wat daar het doel van is en welke technieken zullen worden gebruikt.

CZ vroeg om die gegevens en zou anders geen machtiging geven, hoewel de revalidatiearts al een duidelijke indicatie doorgaf. CZ zou volgens de regels op die revalidatiearts op zijn oordeel moeten vertrouwen. In het verweer gaf de zorgverzekeraar aan dat uit praktische overwegingen om veel informatie wordt gevraagd. Dan hoeft er ook niet nog om extra informatie worden verzocht.

Lees verder op Telegraaf.nl