Reclamecode Fieldmarketing

Fieldmarketing is de verzamelnaam voor werving op straat en aan de deur. Het omvat directe verkoop, leden-, abonnee- en donateurswerving en het uitdelen van flyers of samples in winkelstraten en winkelcentra. Om de kwaliteit van fieldmarketing te waarborgen zijn er sinds 1 januari 2016 regels voor werving buiten de verkoopruimte opgenomen in de Reclamecode Fieldmarketing.

Verplichtingen Reclamecode Fieldmarketing 

De Reclamecode Fieldmarketing bevat diverse verplichtingen waar ondernemingen bedacht op moeten zijn alvorens zij zich bezig gaan houden met fieldmarketing. Zo staat in de code onder meer opgenomen dat een werver duidelijk moet aangeven voor wie hij werft en dat hij geen aanbiedingen mag doen aan consumenten waarvan hij vermoedt dat zij onder de 18 jaar zijn. Ook worden de tijdstippen waarop men aan de deur mag werven aangeduid en geeft de code handen en voeten aan het zogenaamde ‘recht van verzet’. Zo moet iedere consument zich kunnen vrijwaren van deze vorm van direct marketing. De code erkent ook de bestaande Bel-niet-aan stickers van onder meer Kassa en de Consumentenbond.

Onderdeel van de Nederlandse Reclame Code

De Reclamecode Fieldmarketing is onderdeel van de Nederlandse Reclame Code en geldt daarmee voor alle bedrijven in Nederland. Indien een organisatie de regels niet naleeft kunnen consumenten een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code. Naast consumenten kunnen ook concurrenten een klacht indienen bij de Stichting Reclame Code wanneer zij van mening zijn dat er een overtreding van de Reclamecode Fieldmarketing heeft plaatsgevonden.  

Grip op naleving van de Reclamecode Fieldmarketing

DMCC ondersteunt organisaties bij de controle, bewaking en naleving van de Reclamecode Fieldmarketing. Uit onze contactanalyses blijkt direct of uw klantcontact bij werving buiten de verkoopruimte al dan niet voldoet aan de vereisten uit de code. 

Wilt u weten hoe we dit ook voor uw organisatie mogelijk kunnen maken?
Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

contact