Verkoop buiten de verkoopruimte

Consumenten kunnen zich overrompeld voelen als een ondernemer voor de deur staat. Of wanneer zij worden aangesproken op straat. Daardoor kopen ze soms iets waar ze niet goed over hebben nagedacht. Sinds juni 2014 heeft de overheid daarom nieuwe wetgeving voor verkoop buiten de verkoopruimte opgesteld. Deze regels zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten bij deur-tot-deur verkoop, een verkoopdemonstratie bij iemand thuis of verkoop op straat en zijn bedoeld om consumenten extra te beschermen.

Informatieplicht

Een belangrijk aspect uit de wet is de informatieplicht voor de verkoper. Bij verkoop buiten de verkoopruimte gelden specifieke en diverse informatieverplichtingen. Zo moet de verkoper de consument op een duidelijke en begrijpelijke manier informatie geven over een aantal zaken. Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) leest u meer over de informatieplicht die geldt bij overeenkomsten die buiten de verkoopruimte worden gesloten.

Bedenktijd

Bij een overeenkomst buiten de verkoopruimte heeft de consument, enkele uitzonderingen daargelaten, het recht om binnen veertien dagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden.

De verkopende partij dient de consument ook over deze bedenktijd te informeren. Wanneer deze niet voldoet aan de informatieplicht, dan is er sprake van een opzegtermijn van twaalf maanden. Als de verkopende partij vervolgens alsnog voldoet aan de informatieplicht dan geldt, vanaf het moment dat dit kenbaar is gemaakt aan de consument, weer de gebruikelijke opzegtermijn van veertien dagen.

Wat valt er niet onder verkoop buiten verkoopruimte?

Marktkramen, bestelwagens en stands op beurzen vallen niet onder verkoop buiten verkoopruimte. Tevens vallen overeenkomsten die vóór 13 juni 2014 zijn gesloten niet onder de huidige verkoop buiten de verkoopruimte wetgeving.

Handhaving Verkoop buiten de verkoopruimte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op naleving van de wetgeving bij verkoop buiten de verkoopruimte. Bij overtreding van de wet kan de toezichthouder een boete opleggen van maximaal € 450.000 per overtreding. 

Grip op naleving van de wet Verkoop buiten de verkoopruimte

DMCC ondersteunt organisaties bij de controle, bewaking en naleving van de regels bij verkoop buiten de verkoopruimte. Uit onze contactanalyses blijkt direct of uw klantcontact in een specifiek kanaal al dan niet voldoet aan de vereisten uit deze wetgeving. Met onze real time dashboards kunt u eenvoudig uw interne en/of externe klantcontactoperaties sturen op non compliance met de regels bij verkoop buiten de verkoopruimte.

Wilt u weten hoe we dit ook voor uw organisatie mogelijk kunnen maken?
Neem dan contact met ons op. Wij maken graag kennis met u.

contact